modular, 2012

štúdia modulového domu kombinuje oceľovú nosnú kostru objektu s kompozitným materiálom použitým ako výplň konštrukcie. jedná sa o sendvič tvorený tepelnou izoláciou, ktorá je chránená mrazuvzdorným plastom. projekt počíta s výrobou jednotlivých modulov, ktoré sú funkčne predurčené. podľa vlastných požiadaviek ich kombinuje a variuje. Investor sa tak svojou kreativitou podieľa na konečnom výraze architektúry

web by virae