Logo BB, Banská Bystrica, 2009

Návrh loga sa navracia ku kolíske vznikajúcich obydlí tvorených prírodou. Táto kolíska darovala mestu miesto pre zdravý život, ochrannú ruku, či bohatstvo. Prví baníci našli zdroj obživy, náročný terén pomáhal odolávať nájazdom Turkov, sformoval sa tu protifašistický odboj, vytvorili sa podmienky pre oddych a turizmus. je dôležité, aby si bystričania uvedomovali prírodný fenomén, ako neoddeliteľnú súčasť života mesta. veď, nie nadarmo sa hovorí: mesto Banská Bystrica, mesto pod Urpínom.” Logo vo svojom grafickom prevedení znázorňuje Urpín, v úpätí ktorého rastie mesto Banská Bystrica.

web by virae